CLICK HERE FOR BLOGGER TEMPLATES AND MYSPACE LAYOUTS »

Sunday, August 17, 2008

Manila-Acapulco Galleon TradeNasaktan, nabigo, nagdusa.. Ilan lang ito sa mga mapapait na karanasan ng mga sinaunang Pilipino sa kamay ng mga mararahas na mga dayuhan. Naging di makatarungan ang pamumuno ng mga Espanyol at ang "Manila-Acapulco Galleon Trade" ay isa sa mga naging marahas na pangyayari sa buhay ng mga Pilipino.

Ang Acapulco trade o ang Galleon de Manila/nao de China ay isang barkong ginagamit sa pagpapalitan ng produkto sa pagitan ng Manila at Acapulco de Juarez. Naganap ito sa loob ng 2 daang taon at dalawang biyahe lang ang nagaganap bawat taon. Tanging mga Espanyol lamang ang nakikinabang sa kalakal na ito - Spanish governor, Spanish residents ng Manila at ang konseho ng consulado.

Ang mga Pilipino ay napipilitang magtrabaho sa kalakal na ito. Napapabayaan ang agrikultura dahil mas pinili ng mga Espanyol na patrabahuin sila sa pagtatayo ng Galleon. Naos (galleons) ay nagawa sa Naujan habang ang mga Pilipinong karpentero ay gumawa ng mga "wooden planks" sa Calapan . Pinilit din ng mga "alcaldes mayores" ang mga Pilipino na magtanim ng coconut at abaka.

0 comments: